Анотації на кваліфікаційні роботи магістрів

2018 р. 

Кордонський 2018Ярова 2018Шевчук 2018Саламов 2018Чорненький 2018,
Петльована 2018Мусиєнко 2018Мороз 2018Морванюк 2018Мащенко 2018

20 грудня о 10:00 в ауд Б-219

відбудеться захист дипломних проектів випускників за СВО «Магістр»

зі спеціальності 181 «Харчові технології»

Освітньо-професійна програма «Технологія зберігання і переробки зерна»

ПІП Назва теми Керівник
Кордонський Андрій Анатолійович (Кордонський)

 

«Удосконалення технології переробки кукурудзи»  

к.т.н., доцент Соц С.М.

 Мороз Анастасія Ігорівна(Мороз) «Реконструкція Балівського елеватору з встановленням борошномельного заводу з відбором борошна «Екстра» ». доц., д.т.н. Жигунов Д.О.
Морванюк Анастасія

Ігорівна(Морванюк )

«Реконструкція борошномельного заводу ЗПК “ЮМАС” з метою виробництва цільнозернового борошна»  

к.т.н., доцент Волошенко О.С.

Мусієнко Єлизавета Андріївна(Мусиєнко ) «Реконструкція Балівського елеватору з встановленням борошномельного заводу з виробництвом стабілізованого борошна»  

к.т.н., доцент Чумаченко Ю.Д.

 Петльована Валерія Валеріївна(Петльована) «Будівництво зерноочисного відділення борошномельного заводу з удосконаленим етапом формування помельних партій зерна»  

к.т.н., доцент Волошенко О.С.

Барікян Катерина Самвелівна Будівництво  розмельного відділення борош-номельного заводу з виробництва пшенично-спельтового борошна доц., д.т.н. Жигунов Д.О.
Чорненький Сергій Петрович(Чорненький) «Будівництво цеху з виробництва набухаючого (екструзійного) борошна» . к.т.н., доцент Хоренжий Н.В
Шевчук Андрій Андрійович(Шевчук) «Будівництво міні-цеху з виробництва круп швидкого приготуваня комбінованого складу» к.т.н., доцент Хоренжий Н.В.
Ярова  Ганна Сергіївна(Ярова) «Будівництво крупозаводу з переробки спельти та тритикале в нові круп’яні продукти» к.т.н., доцент Чумаченко Ю.Д.
Саламов Артем Мідхадович(Саламов) «Удосконалення технології виробництва дрібних кукурудзяних пластівців»  

к.т.н., доцент Чумаченко Ю.Д.

 

Мащенко Ольга Іванівна(Мащенко)

 

 

«Розробка технології переробки зерна плівчастих зернових культур в крупи і пластівці»  

к.т.н., доцент Соц С.М.

21 грудня о 10:00 в ауд Б-327

відбудеться захист комплексних дипломних проектів

випускників за СВО «Магістр»